John Wahlström 82 år berättar 1971

om sitt liv för Bertil

Kolla här JohnWahlström-02.wav

Tillbaka